WINNEN DOEN WE SAMEN! 
Elastiekenkoers 2019 volbracht!
Opbrengst maar liefst € 89.709,13
Bekijk hier de FOTO'S
VOLG ONS OP FACEBOOK

Informatie Elastiekenkoers 2020

Na uitvoerig overleg heeft het bestuur van de Elastiekenkoers besloten
om de wielerkoers in 2020 niet door te laten gaan.

Helaas is het ons na meerdere oproepen via de media en rechtstreeks mensen te benaderen
niet gelukt het team weer compleet te maken.

Om op een verantwoorde manier de Elastiekenkoers 2020 te organiseren
is een goed bestuurlijk fundament onontbeerlijk.

Om de Elastiekenkoers 2021 weer op te starten hoopt het bestuur dat er enthousiaste mensen opstaan en zich opgeven voor de openstaande functies in het bestuur en commissies:
- Secretaris bestuur
- Hoofd kleding-commissie
- Hoofd koers-commissie
- Hoofd catering
- Hoofd goede doelen

Wij gaan ervan uit dat wij in 2021 ons weer in kunnen zetten voor de goede doelen
in de Hof van Twente.

Namens het bestuur van de Stichting Elastiekenkoers

Elastiekenkoers 2019 haalt €89.709,13 op!

In één woord een groot succes! Met dank aan onze deelnemers, sponsoren en alle vrijwilligers hebben we € 89.709,13 weten op te halen voor de 'jeugd' in de Hof van Twente. 

Om 08:00 zijn de deelnemers vertrokken vanaf het UMCG te Groningen. Na een mooie route passeerden ze rond 19:00 de finish in Goor. Waarna een groot feest volgende bij de Olde Smidse.

Bekijk hier de cheques welke wij hebben uitgedeeld.

Editie 2019
stond in het teken van
de Jeugd in de
Hof van Twente.

Deze editie hebben wij ons ingezet voor een bundeling van goede doelen gericht op de jeugd in de Hof van Twente. Van het inzamelen van kleding tot de organisatie van kindervakanties en van stimuleren van talent tot het leven aangenamer maken voor of beter maken van zieke kinderen. Voor hun en onze toekomst daar doen we het voor.

"Een duwtje in de rug voor onze jeugd in de Hof"

Stichting Elastiekenkoers

Doneren?

Doneren kan rechtstreeks op het volgende bankrekeningnummer.
NL40 RABO 0325 2021 17
Ten name van:
Stichting Elastiekenkoers 
Onder vermelding van:
Donatie Elastiekenkoers 2019!
Hartelijk dank!

Contact

Stichting Elastiekenkoers
De Wieken 10
7491 HM Delden

info@elastiekenkoers.nl

ANBI-Status nummer: 8581.34.202