Bestuur en medewerkers Elastiekenkoers

Sinds december 2017 kent de Stichting Elastiekenkoers een geheel nieuw bestuur. Hieronder de huidige bestuurs- en commissieleden. Mocht u een vraag hebben aan het bestuur, dan kunt u deze per e-mail verzenden naar: bestuur@elastiekenkoers.nl

Jan Meen

Voorzitter

Ton Hardick

Algemeen bestuurslid

Martin Leferink

Penningmeester

Edwin Planken

Secretaris

Kelly Kok

PR & Communicatie

Marco Masop

Sponsoring

Beleidsplan

Download u hier ons beleidsplan.

ANBI-status

Stichting Elastiekenkoers heeft de ANBI status

De Belastingdienst heeft Stichting Elastiekenkoers per 1 januari 2013 de zogenaamde ANBI status verleend. In goed Nederlands betekent dit, dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt.

Het registratienummer wat hier bij hoort is 8581.34.202. Eén en ander is ook gepubliceerd op de website van de Belastingdienst en beschikbaar in de brief van de belastingdienst.

De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor de Elastiekenkoers en haar sponsoren zijn:

  • Er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan de Elastiekenkoers
  • Uitkeringen van de Elastiekenkoers zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • Donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
  • Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekening houdend met drempelbedragen).

Stichting Elastiekenkoers

Doneren?

Doneren kan rechtstreeks op het volgende bankrekeningnummer.
NL40 RABO 0325 2021 17
Ten name van:
Stichting Elastiekenkoers 
Onder vermelding van:
Donatie Elastiekenkoers 2019!
Hartelijk dank!

Contact

Stichting Elastiekenkoers
De Wieken 10
7491 HM Delden

info@elastiekenkoers.nl

ANBI-Status nummer: 8581.34.202